Aktiebolaget Global Pictures startade sin verksamhet 1997. Bolaget ägs till 100 procent av Roger Persson. Vi jobbar med det mesta inom film, tv och webbproduktion världen över. Förutom de stora TV-husen är våra kunder företag, skolor, stiftelser, förbund, kommuner m.fl. där film för webb, biografer, mässor, konferenser m.m. krävs.

Med fyrtio års erfarenhet av tv-produktion tror vi oss kunna garantera högsta kvalitét i alla skeenden
.  

AB Global Pictures                     tel: 0707-10 28 50
Björnhuvudvägen 61                   mejl: global.pictures@telia.com

184 93 Åkersberga                     org.nr: 556520-2388

loading...